Info og regler / Info og regler

INFO OG REGLER

 
Undervisningsforløb 
Efterår, 16 lektioner
Forår, 19 lektioner
I alt 35 lektioner.

Vi bruger to af de aftalte lektioner til koncerter og arrangenter i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte. Koncerten eller arrangementet kan lægges på en vilkårlig ugedag.


Undervisningsstart
Efterårssemester: uge 34 (21.-25. aug 2017) 
Forårssemester: uge 2 (8.-12. jan 2018)


Betaling
Betaling foregår via indbetaling eller overførelse til musikskolens bankkonto.
Deadline: 14. august 2017 og 11. december 2017.
Se Priser og betaling.


Betingelser
Tilmelding er først gældende når betalingen er modtaget.

De første 4 uger er en gensidig prøvetid. Udmelder du dit barn inden for denne periode refunderer vi betalingen for resten af semestret, dog må du som minimum betale for de første 4 lektioner af undervisningen. Efter de 4 ugers prøvetid er din tilmeldingen gældende for resten af semestret.

Ved udmeldelse midt i semestret refunderes undervisningsbetalingen ikke.


Tilmelding
Nye elever kan løbende melde sig til hele året.

Tilmelding er først gældende når betalingen er modtaget.

Man vil blive kontaktet af underviseren inden undervisningsstart.

Er man ikke blevet kontaktet inden den 20. august, er man på venteliste, og vil blive kontaktet så snart at der er en plads.

 
Afbud
Børn, der er forhindrede i at komme til undervisning, bedes give besked til underviseren. Undervisningstimer, der forsømmes af barnet, erstattes ikke.

 
Aflysning
I tilfælde af underviserens fravær gives erstatningstimer efter aftale med underviseren, eller underviseren finder en vikar. Kan erstatningstid ikke findes indenfor sæsonen og de afsatte erstatningsuger, refunderes betalingen for de mistede lektioner.
 
Beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Undervisning aflyst af underviseren vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 24-26. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.
 
Mister man en lektion på grund af udflugter eller andre arrangementer planlagt af skolen eller fritidsordningen, bliver denne ikke erstattet. Vi opfordrer dog til, at man snakker med sin underviser om det i god tid, da vi gerne vil forsøge at afvikle lektionen på et andet tidspunkt hvis muligt. Er den tilmeldte væk i en længere periode i forbindelse med rejse eller lignende, så kontakt os, så vi kan finde en løsning.
Din Musikskole | CVR: 32636837 | Skjærsøvej 3, 8240 Risskov  | info@din-musikskole.dk