Info og regler / Info og regler

INFO OG REGLER

 
Undervisningsforløb 
Efterår, 16 lektioner
Forår, 19 lektioner
I alt 35 lektioner (34 lektioner på Friskolen i Hinnerup)

Vi bruger to af de aftalte lektioner til semesterkoncerter i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte. Koncerten kan lægges på en vilkårlig ugedag.


Undervisningsstart
Uge 34 (kan starte i uge 33 på Friskolen i Hinnerup)
 
 
Undervisning
Undervisningen foregår normalt som et fysisk møde imellem eleven og underviseren, men under særlige omstændigheder kan den midlertidigt blive omlagt til fjernundervisning eller fællesaktiviteter.
 

Betaling
Betaling foregår via indbetaling eller overførelse til musikskolens bankkonto.
Deadline: 12. august og 10. december.
Se Priser og betaling.


Betingelser
Tilmelding er først gældende når betalingen er modtaget.

De første 4 uger er en gensidig prøvetid. Udmelder du dit barn inden for denne periode refunderer vi betalingen for resten af semestret, dog må du som minimum betale for de første 4 lektioner af undervisningen. Efter de 4 ugers prøvetid er din tilmeldingen gældende for resten af semestret.

Ved udmeldelse midt i semestret refunderes undervisningsbetalingen ikke, medmindre at vi kan give tiden til en ny elev. 

Ønsker du ikke at fortsætte i forårssemestret, skal du udmelde dig senest 10. december. 

 
Tilmelding
Nye elever kan løbende melde sig til hele året.

Tilmelding er først gældende når betalingen er modtaget.

Man vil blive kontaktet af underviseren inden undervisningsstart.

Er man ved sæsonstart ikke blevet kontaktet inden den 13. august, er man på venteliste, og vil blive kontaktet så snart at der er en plads.

Tilmeldingen er gældende hele sæsonen.
 
 
Udmeldelse
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til info@din-musikskole.dk.

Ved udmeldelse midt i semestret refunderes undervisningsbetalingen ikke, medmindre at vi kan give tiden til en ny elev.

Ønsker du ikke at fortsætte i forårssemestret, skal du udmelde dig senest 10. december.
 
 
Afbud
Børn, der er forhindrede i at komme til undervisning, bedes give besked til underviseren. Undervisningstimer, der forsømmes af barnet, erstattes ikke.

 
Aflysning
I tilfælde af underviserens fravær gives erstatningstimer efter aftale med underviseren, eller underviseren finder en vikar. Kan erstatningstid ikke findes indenfor sæsonen og de afsatte erstatningsuger, refunderes betalingen for de mistede lektioner.
 
Beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Undervisning aflyst af underviseren vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 23-25. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.
 
Mister man en lektion på grund af udflugter eller andre arrangementer planlagt af skolen eller fritidsordningen, bliver denne ikke erstattet. Vi opfordrer dog til, at man snakker med sin underviser om det i god tid, da vi gerne vil forsøge at afvikle lektionen på et andet tidspunkt hvis muligt. Er den tilmeldte væk i en længere periode i forbindelse med rejse eller lignende, så kontakt os, så vi kan finde en løsning.
 
 
Foto mv.
Musikskolen kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af musikskolens medlemmer fra undervisningen og arrangementer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere musikskolen, men kan også give besked om at fjerne materialet efterfølgende.
 
Persondata
Personoplysninger der i denne tilmelding indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.
 
Din Musikskole | CVR: 32636837  | info@din-musikskole.dk