Info og regler / Priser og betaling

Priser 2021/2022

 

Undervisning:

                                      Efterår (16 uger)          Forår (19 uger)

Solo    (20 min)               2230                            2630

Solo    (25 min)               2785                            3290

Solo    (30 min)               3340                            3950

Duo                                 2230                            2630

Forskole                          1390                           1650

Musikkarrusel                 1645                            1950

Band                               1365                            1570

Holdsang                        1390                            1650

Teori/hørelærer               1645                            1950

 

Priserne reguleres i forhold til starttidspunkt.

 

Betaling:

Betaling foregår via overførelse til musikskolens bankkonto. Se herunder.

Deadline: Efterår 12. august / Forår 10. december.

Ved tilmelding i løbet af sæsonen skal der betales inden undervisningsstart.

 

Bank: 

Merkur Andelskasse

Reg.nr. 8401

Kontonr. 0001294927

Husk at tilføje barnets NAVN og SKOLE!

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Din Musikskole | CVR: 32636837  | info@din-musikskole.dk