Info og regler / Priser og betaling

Priser 2018/2019

 

Undervisning:

                                   Efterår (16 lektioner)     Forår (19 lektioner)

Solo                                2675                            3175

Duo                                 2090                            2500

Forskole                         1295                            1520

Musikkarrusel                 1595                            1820

Band                               1240                            1470

4. klasses band BØF      1150                            1375

Holdsang                        1295                            1520

 

Priserne reguleres i forhold til starttidspunkt.

 

Betaling:

Betaling foregår via indbetaling eller overførelse til musikskolens bankkonto.

Deadline: Gentilmelding 10. juni og 10. december.

Ved tilmelding i løbet af sæsonen skal der betales inden undervisningsstart.

Se herunder.

 

Bank: 

Merkur Andelskasse

Reg.nr. 8401

Kontonr. 1294927

HUSK at tilføje barnets NAVN, SKOLE og INSTRUMENT.

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Din Musikskole | CVR: 32636837 | Skjærsøvej 3, 8240 Risskov  | info@din-musikskole.dk