Info og regler / Priser og betaling

Priser 2022/2023

 

Undervisning:   Efterår (16 lekt)    Forår (19 lekt)

Solo    (20 min)         2250                     2670

Solo    (25 min)         2810                     3340

Solo    (30 min)         3370                     4000

Duo                           2250                     2670

Forskole                    1405                     1670

Musikkarrusel           1660                      1975

Band                         1355                      1610

Holdsang                  1405                      1670

Teori/hørelærer         1660                      1975

 

Priserne reguleres i forhold til starttidspunkt.

 

Betaling:

Betaling foregår via overførelse til musikskolens bankkonto. Se herunder.

Deadline: Efterår 12. august / Forår 10. december.

Ved tilmelding i løbet af sæsonen skal der betales inden undervisningsstart.

 

Bank: 

Merkur Andelskasse

Reg.nr. 8401

Kontonr. 0001294927

Husk at tilføje barnets NAVN og SKOLE!

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Din Musikskole | CVR: 32636837  | info@din-musikskole.dk