Info og regler / Priser og betaling

Priser 2023/2024

 

Undervisning: Efterår (16 lektioner)    Forår (19 lektioner)

Solo    (20 min)         2275                     2705

Solo    (25 min)         2845                     3375

Solo    (30 min)         3410                     4050

Duo                           2275                     2705

Forskole                    1420                     1690

Musikkarrusel           1680                      1995

Kor                              865                       985

Band                         1370                      1630

Holdsang                  1420                      1690

 

Priserne reguleres i forhold til starttidspunkt.

 

Betaling:

Betaling foregår via overførelse til musikskolens bankkonto. Se herunder.

Deadline: Efterår 12. august / Forår 10. december.

Ved tilmelding i løbet af sæsonen skal der betales inden undervisningsstart.

 

Bank: 

Merkur Andelskasse

Reg.nr. 8401

Kontonr. 0001294927

Husk at tilføje barnets NAVN og SKOLE!

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Din Musikskole | CVR: 32636837  | info@din-musikskole.dk