Info og regler / Priser og betaling

Priser 2019/2020

 

Undervisning:

                                   Efterår (16 lektioner)     Forår (19 lektioner)

Solo                                2725                            3225

Duo                                 2150                            2550

Forskole                          1325                           1575

Musikkarrusel                 1600                            1900

Band                               1370                            1630

Holdsang                        1325                            1575

 

Priserne reguleres i forhold til starttidspunkt.

 

Betaling:

Betaling foregår via indbetaling eller overførelse til musikskolens bankkonto.

Deadline: Gentilmelding 10. juni og 10. december.

Ved tilmelding i løbet af sæsonen skal der betales inden undervisningsstart.

Se herunder.

 

Bank: 

Merkur Andelskasse

Reg.nr. 8401

Kontonr. 1294927

HUSK at tilføje barnets NAVN og SKOLE.

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Din Musikskole | CVR: 32636837 | Skjærsøvej 3, 8240 Risskov  | info@din-musikskole.dk