Info og regler / Afbud og Aflysning

Afbud og Aflysning

Afbud:

Børn, der er forhindrede i at komme til undervisning, bedes give besked til underviseren. Undervisningstimer, der forsømmes af barnet, erstattes ikke.

Aflysning:

I tilfælde af underviserens fravær gives erstatningstimer efter aftale med underviseren, eller underviseren finder en vikar. Kan erstatningstid ikke findes indenfor sæsonen og de afsatte erstatningsuger, refunderes betalingen for de mistede lektioner.

Undervisning aflyst af underviseren vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 23-25. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.  

 

Din Musikskole | CVR: 32636837  | info@din-musikskole.dk